Başvuru İşlemleri – Application Procedures

Başvuru Sistemi: Adaylar başvuru süresi içinde http://yos.biruni.edu.tr adresinden Aday Başvuru formunu çevrimiçi olarak dolduracaktır.

Applications should be completed through the Application System at http://yos.biruni.edu.tr, within the application period. 

Başvuru Sisteminde Kullanıcı Kaydı: Başvuru formunun oluşturulabilmesi için öncelikle, yeni kullanıcı kaydı oluşturulmalı. Yeni kayıt işlemini tamamlayan adaya e-posta yoluyla aktivasyon linki gönderilecektir. Aday e-postadaki aktivasyon linkini aktifleştirerek Kullanıcı adı ve şifre ile başvuru sistemine giriş yapmalıdır.

Registration to the Application System: In order to create an application form, a new user registration must be created. The activation link will be sent to the applicant’s e-mail. Applicants should activate their account in by clicking the activation link in the e-mail and log in to the application system with the Username and Password.

Kişisel e-posta: Aday başvuru formunda istenilen e-posta, adayın kendisine ait olmalı ve her aday yalnız bir e-posta kullanmalıdır. Bu e-posta adresine gönderilen bilgiler geçerli olacaktır.

The e-mail requested in the application form must belong to the applicant himself/herself and every applicant should use only one e-mail. The information sent to this email address will be official.

Aday Başvuru Formu üzerindeki ilgili alana, adayın elektronik ortama aktarılmış fotoğrafı eklenmeli, eksiksiz bir biçimde doldurulmalı ve kaydedilmelidir.  Adayın fotoğrafı, Sınava Giriş Belgesi ve Sınav Sonuç Belgesi üzerinde yer alacağından, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.

The applicant’s photograph must be uploaded electronically to the relevent section on the application form. The application form must be filled in completely and saved. The photograph will be used for the Exam Entrance Card and for the Exam Result Card; therefore, it must have been taken within the last six months and must depict the applicant clearly and regognizably.

Aday Numarası, başvuru formunu doldurup kaydeden adayın e-postasına gönderilecektir. (Spam kutunuzu kontrol etmenizi öneririz.)

Once the application form has been fully filled in and saved, an application number will be sent to the applicant’s email address. (Please check your spam box.)

Sınav Ücretinin Yatırılması: Adaylar başvuru süresi içerisinde aşağıda belirtilen hesap numaralarına başvuru ücretlerini yatırmalıdır. (Açıklama kısmına aday numaralarının yazılması unutulmamalıdır.) Örnek: BI201845667- AZİZ SANCAR

Examination Fee: Applicants must pay their exam fees to the account numbers indicated below within the application period. (Please note that applicants should write their candidate number in the description section.) For example: BI201845667- AZIZ SANCAR

 

Denizbank Bahçelievler Şubesi /Denizbank Bahçelievler Branch

TL IBAN No: TR07 0013 4000 0099 8970 3000 32

USD IBAN No: TR57 0013 4000 0099 8970 3000 05

EUR  IBAN No: TR30 0013 4000 0099 8970 3000 06

SWIFT CODE: DENITRIS

 

Tutar/Amount: 100 TL (Turkish Liras) / 30 USD

Azerbaycan’da sınava giren adaylar için    : 15 USD
(
For the applicants who take the examination in Azerbaijan)

Almanya’da sınava giren adaylar için    : 20 Avro
(
For the applicants who take the examination in Germany)

Sınav ücreti ödendikten sonra başvuru sistemi üzerinden ilgili alana başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren dekontun elektronik ortama aktarılmış hali yüklenmelidir.

Once the exam fee is paid, a payment receipt must be uploaded through the Application System.

Başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan adayların Aday İşlemleri Paneline girerek Sınava Giriş Belgesi’nin çıktısını alabilirler. Sınava giriş belgesinde adayın sınava gireceği merkez belirtilecektir.

Applicants who have been approved to take the exam can print the Exam Admission Card within the Application System. The location where the exam is to take place will be stated on  the Exam Admission Card.