GENEL BİLGİLER
Biruni YÖS Hakkında

 

GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
GENERAL INFORMATION, FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND RULES

Biruni Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (Biruni YÖS), Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenci adaylarının girecekleri ve sonuçlarını Üniversitemizin yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Bu sınav Biruni Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yapılmaktadır.

Biruni YÖS is an examination taken by international students who wish to study at Biruni University. The results obtained from this exam are used to determine admission to Biruni University as an international student. The examination is conducted by the Office of International Relations at Biruni University.

 

Biruni YÖS 27 Mayıs 2018 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak olup, sınava başvurular 02 Ocak  – 18 Mayıs 2018 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

Biruni YÖS 2018 will be held on Sunday, May 27, 2018 at 10.00 a.m. Exam applications will be accepted between 02 January and 18 May 2018 and must be applied for online.

 

İstanbul dışında yapılacak sınav merkezleri ve saati Üniversitemizin resmi web adresi www.biruni.edu.tr – int.biruni.edu.tr adreslerinden duyurulacaktır.
The date and time of examinations to be held in cities other than  Istanbul will be announced on the following websites:
www.biruni.edu.tr
int.biruni.edu.tr

Biruni YÖS 2018 sonucunun geçerlilik süresi 2 yıldır.

Biruni YÖS 2018 test results are valid for 2 years.

 

Biruni YÖS 2018 sonuçları yalnız ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarının kontenjanlarına başvurmak için kullanılır.

Biruni YÖS 2018 results can only be used to apply for Associate Degree and Undergraduate Degree Programs.

 

Adayların Biruni YÖS 2018 için yatırmış oldukları sınav başvuru ücretleri daha sonraki yıllara devredilemez.

The application fee paid by the applicants cannot be transferred to subsequent years of study.

 

Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, sınava girmeyen veya giremeyen, sınavda başarı sağlayamayan adayların ücretleri geri ödenmez.
Applicants who fail to apply for the exam after payment, applicants who do not take the exam, and applicants who fail the exam will not be entitled to a refund of the paid exam fee.

 

Biruni YÖS sonucunda adaylar, başarı sırası ve kontenjanların doluluk oranları dikkate alınarak %100’e kadar çeşitli oranlarda burs ile ödüllendirilecektir.
In accordance with their exam scores, candidates will be awarded scholarships of up to 100%.

 

Biruni YÖS 2018 kılavuzu basımı ve dağıtımı yapılmayacak, sadece web sayfalarımızda yayınlanacaktır.
The Biruni YÖS 2018 exam guide will  be published on our web pages and will NOT be distributed in printed form.